ทำความรู้จักตัวกลางสำคัญ … การตลาด(Marketing)”

ตลาด หมายถึง สถานที่ที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ ซึ่งสามารถแยกได้อีก 2 ความหมาย ใน 2 มุมมองของบุคคลทั่วไป และนักธุรกิจ ดังนี้

ตลาด

  • ในความหมายของบุคคลทั่วไป คือ สถานที่ที่ผู้ซื้อและผู้ขาย ตกลงจะไปแลกเปลี่ยนบางอย่างกัน
  • ในความความของนักธุรกิจ คือ สถานที่ที่ผู้ซื้อ/ผู้ขาย มีอำนาจและความเต็มใจที่จะซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ

คำต่อมาคือ การตลาด” อันหมายถึง กิจกรรมของมนุษย์ที่มุ่งสนองความต้องการ โดยกระบวนการแลกเปลี่ยน โดยมีการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ในทางธุรกิจ เพื่อให้ให้เกิดการนำสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการนั้น ๆ ให้ได้รับความพึงพอใจ และขณะเดียวกัน ก็บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการด้วย โดยต้องมี 4 ส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่

1.ผู้ซื้อ

2.ผู้ขาย

3.สินค้าหรือบริการ

4.การแลกเปลี่ยน

การตลาด (Marketing) ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากและกระจายตัวต่อเป็นวงกว้าง เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนทั้งเจ้าของกิจการและผู้บริโภค  การตลาด คือ เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างยอดขาย รายได้ หรือกำไรให้แก่ธุรกิจ ดังนั้นจึงเรียกว่า การตลาด สามารถช่วย สร้าง” ได้ถึง 4 สร้างเลย สร้างอย่างไร เราจะยกตัวอย่างง่ายๆ …ไปดูกัน

สร้างคุณค่า : นอกจากการตลาดจะเป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนแล้ว ยังช่วยในการสร้างค่านิยมให้เกิดแก่กิจการนั้นๆด้วย สมมติมีร้านขนมปังปิ้งอยู่ 4 ร้าน นายกอ จะทำอย่างไรให้ร้านของตนเป็นที่น่าสนใจ เกิดรายได้ และสร้างกำไรได้มากกว่าร้านอื่น นายกอเลือกที่จะปรับปรุงป้ายฉลากสินค้าเสียใหม่ให้ดูน่าสนใจ ต่างจากการใส่ห่อพลาสติกทั่วไป อีกทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย(Promotion) …นี่แหละ คือการสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตัวเอง เพื่อเพิ่มยอดขาย

สร้างความสัมพันธ์ : การตลาดเป็นตัวเชื่อมระหว่างเจ้าของกิจการและผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น Fan page Facebook เองก็ถือเป็นการตลาดนะ การสื่อสารโดยตรงแบบสองทาง เกิดการโต้ตอบระหว่างกันและกัน ทำให้ผู้บริโภคและเจ้าของกิจการเข้าถึงกันและกันมากขึ้น

สร้างการพัฒนา : เมื่อเกิดการสื่อสารที่ดี จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนา เจ้าของกิจการเองก็ทราบว่าผู้บริโภคต้องการอะไร ผู้บริโภคเองก็เข้าใจในสารที่เจ้าของกิจการต้องการสื่อ เรียกว่าความเข้าใจในอีกฝ่าย ทำให้พบจุดผิดพลาด เสริมจุดแก้ไข ก้าวไปสู่การพัฒนาของสินค้าและบริการนั้นๆได้เป็นอย่างดี

สร้างระบบเศรษฐกิจ : เมื่อเกิดการซื้อ การขาย และความต้องการ ก็ย่อมทำให้เศรษฐกิจเดินหน้า เกิดการจ้างงาน มีการหมุนเวียนของระบบสินค้าและบริการ เศรษฐกิจก็เกิดการเติบโต

อาจกล่าวได้ว่า เมื่อมีสินค้าและบริการ มีผู้ที่ต้องการซื้อ และผู้ที่ต้องการขาย ทำอย่างไรให้บุคคลที่ไม่รู้จักกันทั้ง 2 ฝ่ายมาเจอกันได้ นั่นก็ต้องอาศัยตัวกลางอย่าง “ตลาด” เป็นตัวเชื่อมสำคัญ โดยมีหลักการตลาด แผนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด วิธีการในการส่งเสริมการขายทางการตลาด และการวิเคราะห์การตลาด ซึ่งทั้งหมดเหล่านั้นคือ ศาสตร์ของ“การตลาด(Marketing)” ทั้งสิ้น เพื่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ของทั้ง 2 ฝ่ายนั่นคือ ผู้บริโภครับรู้และรู้จักสินค้าหรือบริการ ในขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มยอมขาย และสร้างผลกำไรที่ดีให้แก่ธุรกิจและเจ้าของกิจการได้ด้วย.

รับทำ SEO

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *