การจ้างนักออกแบบตกแต่งภายในหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลต่องบประมาณ

การจ้างนักออกแบบตกแต่งภายในหรือไม่
การจ้างนักออกแบบตกแต่งภายในหรือไม่

การจ้างนักออกแบบตกแต่งภายในหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลต่องบประมาณ อีกสิ่งหนึ่งที่เจ้าของบ้านควรรู้โดยมีจำนวนมากน้อยตามแต่ความเหมาะสมของแต่ละบ้าน

1.  ผู้ออกแบบ คือทีมงานที่ทำงานออกแบบตั้งแต่เริ่มต้น รวบรวมสิ่งต่างๆ ที่เจ้าของบ้านต้องการ นำเสนอรูปแบบบ้านต่างๆ ให้เจ้าของบ้านเลือก และทำการเขียนแบบออกมาเป็นแบบก่อสร้าง ที่สามารถนำไปให้ผู้รับเหมาเสนอราคาก่อสร้าง และในระหว่างการก่อสร้าง ก็ยังมีหน้าที่ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ ซึ่งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ออกแบบในขั้นตอนต่างๆ เป็นไปตามแต่ที่ตกลงกับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง
2. ผู้รับเหมา มีหน้าที่ทำการก่อสร้างตามแบบให้สำเร็จลุล่วง โดยขอบเขตความรับผิดชอบเป็นไปตามแต่ตกลงกับเจ้าของบ้าน ซึ่งผู้รับเหมาส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ทั้งด้านสถาปัตย์หรือวิศวกรรมอย่างลึกซึ้ง จึงจำเป็นต้องมีสถาปนิกเป็นผู้ควบคุมงานในภาพรวมเป็นหลัก และมีวิศวกรช่วยคำนวณงานโครงสร้างต่างๆ นอกเสียจากว่าเจอผู้รับเหมาที่จบด้านสถาปัตย์โดยตรงก็ถือว่าเจ้าของบ้านโขคดี
3.  ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (construction manager) เป็นทีมงานที่อยู่ควบคุมงานที่สถานที่ก่อสร้างเป็นหลัก ทำหน้าที่ตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ ถูกต้องตามหลักการก่อสร้าง และมาตรฐานความปลอดภัย การควบคุมงานก่อสร้างเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะงานก่อสร้างมีหลายสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องในตอนสุดท้ายได้ เช่น การเสริมเหล็กในโครงสร้างคอนกรีตให้ครบถ้วน(re-check reinforcing steel placement before concrete pouring) หรือการบ่มคอนกรีต(curing concrete)ให้ได้ตามระยะเวลาที่ถูกต้อง นอกจากนี้แล้ว ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาจจะทำหน้าที่ตรวจสอบการเบิกเงินจากผู้รับเหมาให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามความคืบหน้าด้วย แล้วแต่ตกลงกับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง
จะเห็นได้ว่ากว่าจะสร้างบ้านในฝันให้ออกมาสวยงาม แข็งแรงมั่นคงทั้งส่วนที่ตาเห็นและโครงสร้างภายในต่างๆ ที่มองไม่เห็น มีความจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมาทำงานร่วมกัน เพราะบ้านเป็นทรัพย์สินที่เป็นการลงทุนครั้งใหญ่ในชีวิต การคัดเลือกบุคลากรทั้งสถาปนิกและวิศวกรที่มีคุณภาพ เข้าใจความต้องการของเจ้าของบ้านและสื่อสารกันได้อย่างราบรื่นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม  รับออกแบบบ้าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *